ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ SĐT
Thị xã Giá Rai
Quầy thuốc Kim Huệ 008 Nhân Dân, Giá Rai  
Tế Nhơn An 222 Ấp Nhân Dân, Xã Tân Phong  
QT số 39 Chợ Xóm Lung, Ấp 1, Phường Láng Tròn  
Huyện Hòa Bình
NT Ngọc Diệp Ấp Thị trấn A1, Thị trấn Hòa Bình 0846666514