ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ SĐT
Quầy thuốc Hải Chiến 132 Nguyễn Thái Học, Thị Trấn Phùng 0915911499
Quầy thuốc Vân Anh  Liên Hà 0778313969
Nhà thuốc Tây Đô  Khu đô thị Tây Đô, Tân Lập 0934512796
Quầy thuốc Tân Dược  Đội 1, Liên Trung 0977043400