ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ SĐT
Thành phố Điện Biên Phủ
Quầy thuốc Thiên Thảo Số nhà 199 Tổ 21, P Tân Thanh 0354161889
Quầy thuốc Yến Nhi Số nhà 28 Tổ 8, P Mường Thanh 0985701684
Huyện Điện Biên
Quầy thuốc số 55 Đông Viên, Thanh An 0972850450
Huyện Tuần Giáo
Quầy thuốc số 40 Khối Tân Tiến, Tuần Giáo 0982140691
Quầy thuốc số 16 Khối Tân Tiến, Tuần Giáo 0888231165
Huyện Mường Ảng
Quầy thuốc Chị Vân Số 18, Tổ 7, TT Mường Ảng