ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ SĐT
Thành phố Hà Giang
Quầy Thuốc số 344 Tổ 10, Phường Nguyễn Trãi  0985129445/
0814325468