ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ SĐT
Quầy thuốc Mỹ Huyền Lai Tảo, Bột Xuyên 01665916088
QT Minh Phát Hồng Sơn 0962278809
QT Thành Đô TT Đại Nghĩa 0984644356
QT Cô Dung Đồng Tâm (Gần Trạm Y tế xã Đồng Tâm) 0987837929
QT Đạt Thư Hiền Lương, An Tiến 0973324869
Cô Hương Trạm Y tế Xã Hợp Tiến, Mỹ Đức 0973577410
NT Quỳnh Nga Chợ Vài, Hợp Thanh 0973503150
NT Khanh Yến Phùng Xá 0989370920
NT Tâm Phúc Thôn Thượng, Hồng Sơn 0966706519
NT Chị Hường  Ngã Tư, Kinh Đào, An Mỹ 0988418023
NT Mỹ Huyền Thôn Lai Tảo, Bột Xuyên 01665916088
NT Phương Anh Xóm 11, Đồng Mít, Đồng Tâm 0962988223
NT Lâm Anh Xóm 13, Đồng Mít, Đồng Tâm 01683683873
NT Mạnh Quân Ánh Thượng, Lê Thanh 0914945184
NT Thu Cúc Phù Lưu Tế 0979541366
NT Duy Nam Hội Xá, Hương Sơn 0987335915