ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ SĐT
Quầy thuốc Việt Đức Tam Hiệp 01629362861
Quầy thuốc 198 Chợ Chiều, Phụng Thượng 01649379217
Quầy thuốc Chị Hoài Chợ Sáng, Phụng Thượng 0987199973
Quầy thuốc Đức Dục Ngã 3 Chợ Gạch cũ 0963963612
Đặng Thị Hạnh  Ngọc Tảo, Phúc Thọ (gần cầu Phùng, Đan Phượng) 0974229566
QT số 27 Cụm 3 Sen Chiểu 0984400115
QT Thắng Anh  Cụm 4 Cẩm Đình 0983927680
QT Hồng Nhung Cụm 8 Hát Môn 01678732684