ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ SĐT
NT Việt Số 1 596 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7 0839561247
NT Anh Thảo 50 Trần Quý, P 6  
Nhà Thuốc Số 1 14 Ông Ích Khiêm, Phường 14  
Nhà Thuốc Việt Đức 92 Nguyễn Thị Nhỏ, P15 0944162569