ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ SĐT
Nhà thuốc Tôn Đản  58 Tôn Đản, Phường 10 0916977188
Nhà thuốc Minh Châu Số 221 Thống Nhất, Phường 11 0332892993
NT Hồng Nhung 145 Tôn Đản, Phường 14  
NT Nguyệt 83 Xóm Chiếu, Phường 16