ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ SĐT
Nhà Thuốc Mỹ Bình 59 Tân Hòa Đông, Phường 14 0904623181
Nhà Thuốc Thảo 457 Nguyễn Văn Luông