ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ SĐT
Nhà thuốc Minh Châu 11 221 Thống nhất, Phường 11, Gần đường 8 01632892993
Nhà thuốc Việt số 2 210 Nguyễn Thái Sơn