ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ SĐT
Thành phố Trà Vinh 
Nhà thuốc Huệ Quần 119 Lê Lợi, Phường 3 02943858838