ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ SĐT
Quầy thuốc Chiêm Thuận Đồng Tân 01665432858
Quầy thuốc Tây Bình Viên An 0982499733
QT Quỳnh Liên Ngã 3 Vân Đình 0979561546
QT Anh Luyến Đại Hùng 0977868190
NT Tâm Đức Xóm 5, Đinh Xuyên, Hoà Nam 0975808205
NT Bạch Mai Công Khê, Hoà Lâm 0869796445