ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ SĐT
Huyện Bình Tân
Đại lý thuốc tây Kim Loan Chợ Tầm Vu, xã Nguyễn Văn Thảnh  
Quầy thuốc tây Thanh Thúy Xã Tân Quới  
Quầy thuốc tây Đăng Khoa Chợ xã Nguyễn Văn Thảnh  
Huyện Long Hồ
QT Tám Định  Chợ Long Hiệp, xã Long An  
PKCK 2 - BS Lê Văn Chấm Chợ xã Hòa Ninh  
Huyện Trà Ôn
QT Cẩm Hồng Chợ xã Trà Côn  
PCT Trí Trung Hòa Chợ xã Vĩnh Xuân  
Huyện Vũng Liêm
PCT Phước Thọ Sanh Thị Trấn Vũng Liêm