ĐIỂM BÁN ĐỊA CHỈ SĐT
Huyện Yên Bình
Quầy thuốc Nguyễn Thu Hà Tổ 14 Thị trấn Yên Bình 0982695179
Huyện Văn Chấn
Quầy Thuốc Quang Trí  Bản Tho, Xã Nghĩa Tâm 0969448149